Вписвания от Ивон Карнат

Какво е хеджиране на Форекс брокер? Хеджирането е известна мярка за риск, която инвеститорите използват, за да се предпазят от загуба. Обикновено се използва от големите корпорации за премахване на рискове или намаляване на излагането на същите. Например, една авиокомпания може да купува CFD на суров петрол не за да печели, а за да защити […]