Bài viết của Yvonne Karnath

Bảo hiểm rủi ro đối với Nhà môi giới ngoại hối là gì? Tự bảo hiểm rủi ro là một biện pháp rủi ro nổi tiếng mà các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ mình khỏi bị mất mát. Nó thường được sử dụng bởi các tập đoàn lớn để loại bỏ rủi ro hoặc giảm mức độ rủi ro tương tự. Ví dụ: một công ty hàng không có thể mua CFD dầu thô không phải để kiếm lợi nhuận mà để bảo vệ […]