รายการโดย Yvonne Karnath

การป้องกันความเสี่ยงในโบรกเกอร์ Forex คืออะไร? การป้องกันความเสี่ยงเป็นการวัดความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงที่นักลงทุนใช้เพื่อป้องกันตนเองจากการขาดทุน องค์กรขนาดใหญ่มักใช้เพื่อขจัดความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น บริษัทสายการบินอาจซื้อ CFD น้ำมันดิบเพื่อไม่แสวงหาผลกำไร แต่เพื่อปกป้อง […]