Inlägg av Yvonne Karnath

Vad är hedging på en Forex Broker? Hedging är ett känt riskmått som investerare använder för att skydda sig mot förlust. Det används ofta av stora företag för att eliminera risker eller minska exponeringen för samma. Till exempel kan ett flygbolag köpa råolje-CFD:er inte för att göra vinst utan för att skydda […]