Συμμετοχές από Η Υβόν Κάρναθ

Τι είναι η αντιστάθμιση κινδύνου σε έναν μεσίτη Forex; Η αντιστάθμιση είναι ένα διάσημο μέτρο κινδύνου που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να προστατευτούν από ζημιές. Χρησιμοποιείται συνήθως από μεγάλες εταιρείες για την εξάλειψη των κινδύνων ή τη μείωση της έκθεσης σε αυτούς. Για παράδειγμα, μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να αγοράσει CFD αργού πετρελαίου όχι για να βγάλει κέρδος αλλά για να προστατεύσει […]