Χρέος στον λογαριασμό μεσιτείας σας. Πηγή: investorjunkie.com

Μπορείτε να δημιουργήσετε χρέη στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας σας;

Μπορεί να θέλετε ενισχύστε την αγοραστική σας δύναμη ως καλός έμπορος για να κερδίσετε περισσότερα χρήματα. Μπορείτε να σκεφτείτε δανεισμός χρημάτων για εμπόριο, που μπορείτε να κάνετε με δημιουργία χρέους στη μεσιτεία εμπορικός λογαριασμός. Ωστόσο, όταν επιλέγετε μια τέτοια πορεία δράσης, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους και τις συνέπειες αυτής της τεχνικής.

Θα συζητήσουμε την ιδέα του ανάληψη χρέους στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας σε αυτήν την ανάρτηση, μαζί με τυχόν πιθανά πλεονεκτήματα και κινδύνους.

Μπορείτε να δημιουργήσετε χρέη στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας σας;

Το αρνητικό υπόλοιπο στον διαδικτυακό λογαριασμό συναλλαγών σας μπορεί να προστατευτεί - OctaFX
Το αρνητικό υπόλοιπο στον διαδικτυακό λογαριασμό συναλλαγών σας μπορεί να προστατευτεί – Διαδικτυακός μεσίτης OctaFX

Ναι, μπορείτε να κάνετε χρέος στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας χρησιμοποιώντας διαπραγμάτευση περιθωρίου. Μπορείτε να δανειστείτε χρήματα από το δικό σας μεσίτης για να βελτιώσετε την αγοραστική σας δύναμη και ενδεχομένως να αυξήσετε τα κέρδη σας όταν διαπραγματεύονται με περιθώριο. Στην ουσία, η μόχλευση είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείτε για να αυξήσετε τα κέρδη στα περιουσιακά σας στοιχεία.

Τι ακριβώς σημαίνει να δημιουργείτε χρέος στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας σας;

Για να ενισχύσετε την αγοραστική σας δύναμη και δυνητικά αυξήστε τα κέρδη σας, μπορείτε να χρεωθείτε στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας δανειζόμενοι χρήματα από την εταιρεία μεσιτείας σας. Χρησιμοποιείται γενικά ένας λογαριασμός περιθωρίου, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να δανειστείτε χρήματα από τον μεσίτη για να αποκτήσετε περιουσιακά στοιχεία. Η ικανότητά σας να δανείζεστε χρήματα καθορίζεται από το αξία των τίτλων που κατέχετε στον λογαριασμό σας. Ο μεσίτης σας και οι όροι της συμφωνίας περιθωρίου κέρδους θα καθορίσουν το επιτόκιο που θα πληρώσετε.

Για έμπειρους εμπόρους επιθυμώντας να αξιοποιήσουν τις θέσεις τους και ίσως να έχετε περισσότερα κέρδη, η διαπραγμάτευση περιθωρίου μπορεί να είναι ένα ισχυρό μέσο. Ωστόσο, εμπλέκονται και μεγάλοι κίνδυνοι, οπότε πρέπει να γίνει προσεκτικά. Προτού δημιουργήσετε χρέος στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας, είναι σημαντικό να έχετε μια σαφή κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της διαπραγμάτευσης περιθωρίου κέρδους και καλά μελετημένη εμπορική στρατηγική.

Διαπραγματευτείτε περισσότερες από 3.000+ αγορές από 0,0 pips spread χωρίς προμήθειες και επαγγελματικές πλατφόρμες:

(Προειδοποίηση κινδύνου: 78.1% λογαριασμών λιανικής CFD χάνουν χρήματα)

Πλεονεκτήματα της δημιουργίας χρέους στον λογαριασμό συναλλαγών σας

  1. Βελτιωμένη αγοραστική δύναμη
  2. Ευκαμψία
  3. Πιθανά φορολογικά πλεονεκτήματα

Βελτιωμένη αγοραστική δύναμη

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της ανάληψης χρέους στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας είναι ότι μπορεί να βελτιώσει την αγοραστική σας δύναμη, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πάρετε μεγαλύτερες θέσεις στην αγορά. Εάν οι συναλλαγές σας είναι κερδοφόρες, αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες αποδοχές.

Ευκαμψία

Επιπλέον, προσφορές συναλλαγών περιθωρίου μεγαλύτερη ευελιξία και ικανότητα εκμετάλλευσης παροδικών ευκαιριών συναλλαγών. Μπορείτε να εισέλθετε και να βγείτε γρήγορα από θέσεις δανειζόμενοι χρήματα από τον μεσίτη σας, ίσως επωφελούμενοι από τις αλλαγές της αγοράς.

Πιθανά φορολογικά πλεονεκτήματα

Οι τόκοι για δάνεια περιθωρίου μπορεί περιστασιακά να είναι εκπίπτει φόρου. Αυτό μπορεί να είναι επωφελές για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θέλουν να μειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Κίνδυνοι δημιουργίας χρέους στον λογαριασμό συναλλαγών σας

Κίνδυνοι χρέους σε λογαριασμό συναλλαγών
  1. Αυξημένος κίνδυνος
  2. Κλήσεις περιθωρίου
  3. Τόκοι

Αυξημένος κίνδυνος

Μπορεί το χρέος αυξήστε την έκθεσή σας στον κίνδυνο, ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους συναλλαγών σε λογαριασμό μεσιτείας. Εάν η αγορά δεν ευθυγραμμίζεται με εσάς, θα υποστείτε γρήγορα σημαντικές απώλειες που μπορεί να είναι δύσκολο να ξεπεραστούν.

Κλήσεις περιθωρίου

Πρέπει να διατηρείτε ένα ορισμένο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων στον λογαριασμό σας όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με περιθώριο. Θα μπορούσε να προκύψει κλήση περιθωρίου, εάν η αξία του λογαριασμού σας πέσει κάτω από αυτό το όριο, οπότε θα πρέπει να προσθέσετε περισσότερα χρήματα στο εμπορικός λογαριασμός ή κίνδυνος ρευστοποίησης όλων των θέσεων.

Τόκοι

Τα δάνεια περιθωρίου έχουν συχνά επισυνάπτονται τόκοι, και αυτά τα έξοδα μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα εάν κρατάτε θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τα συναλλακτικά σας κέρδη και να αυξήσει το συνολικό σας κόστος.

Διαπραγματευτείτε περισσότερες από 3.000+ αγορές από 0,0 pips spread χωρίς προμήθειες και επαγγελματικές πλατφόρμες:

(Προειδοποίηση κινδύνου: 78.1% λογαριασμών λιανικής CFD χάνουν χρήματα)

Στρατηγικές για τον έλεγχο κινδύνων κατά τη δημιουργία χρέους στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας

Όταν συμμετέχετε σε συναλλαγές περιθωρίου, είναι σημαντικό να έχετε α ισχύουσα στρατηγική διαχείρισης κινδύνου, δεδομένων των κινδύνων που συνδέονται με τη δημιουργία χρέους στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας. Ακολουθούν ορισμένες υποδείξεις που θα σας βοηθήσουν διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον κίνδυνο σας:

  1. Χρησιμοποιήστε εντολές stop-loss
  2. Αύξηση της ποικιλομορφίας του χαρτοφυλακίου
  3. Διαχειριστείτε τη μόχλευση σας
  4. Δημιουργήστε μια στρατηγική συναλλαγών

Χρησιμοποιήστε εντολές stop-loss

Εντολές Stop-loss κλείστε τη θέση σας αυτόματα εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τις πιθανές απώλειές σας.

Αύξηση της ποικιλομορφίας του χαρτοφυλακίου

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας είναι μία από τις καλύτερες στρατηγικές ελέγχου κινδύνου
Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας είναι μία από τις καλύτερες στρατηγικές ελέγχου κινδύνου

Διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό σας, μπορείτε να κατανείμετε τον κίνδυνο και μειώστε την έκθεσή σας σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ασφάλεια ή κλάδο.

Διαχειριστείτε τη μόχλευση σας

Είναι κρίσιμο να διαχειριστείτε τη μόχλευση σας με σύνεση και περιορίστε την έκθεσή σας στον κίνδυνο. Μια προσέγγιση για να επιτευχθεί αυτό είναι η διατήρηση μιας αναλογίας μόχλευσης συνήθως όχι μεγαλύτερη από 2:1.

Δημιουργήστε μια στρατηγική συναλλαγών

Μπορείτε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι με α καλό σχέδιο συναλλαγών και ως αποτέλεσμα να λάβετε καλύτερες αποφάσεις συναλλαγών.

Συμπέρασμα σχετικά με το χρέος στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας σας

Χρέος στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης μεσιτείας – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Για επενδυτές που στοχεύουν να ενισχύσουν τις αποδόσεις τους, συναλλαγές περιθωρίου μπορεί να είναι ένα ισχυρό όργανο, αλλά είναι κρίσιμο να κατανοήσει τους κινδύνους και τις αρχές του εμπορίου εμπλεγμένος. Επενδυτές μπορεί να δανειστεί χρήματα για να αγοράσει μετοχές δημιουργώντας έναν λογαριασμό περιθωρίου και διατηρώντας το απαραίτητο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι εάν η αξία των τίτλων μειωθεί, μπορεί να υποχρεωθείτε να καταθέσετε περισσότερα χρήματα ή να κλείσετε ορισμένες ανοιχτές θέσεις. 

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι τόκοι και το κόστος που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση περιθωρίου κέρδους. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει όλοι οι επενδυτές να συμμετέχουν σε συναλλαγές περιθωρίου και ότι θα πρέπει να έχετε επαρκή τεχνογνωσία και γνώση των κινδύνων που σχετίζονται πριν το κάνετε. Πάντα να διαβάζετε, να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με αυτά της χρηματιστηριακής εταιρείας όρους και προϋποθέσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Διαπραγματευτείτε περισσότερες από 3.000+ αγορές από 0,0 pips spread χωρίς προμήθειες και επαγγελματικές πλατφόρμες:

(Προειδοποίηση κινδύνου: 78.1% λογαριασμών λιανικής CFD χάνουν χρήματα)

Τελευταία ενημέρωση στις Ιούνιος 18, 2023 από Γιούρι Κούνετς