Skuld på ditt mäklarkonto. Källa: investorjunkie.com

Kan du få skulder på ditt mäklarkonto?

Du kanske vill öka din köpkraft som en bra handlare för att tjäna mer pengar. Du kanske överväger låna pengar för att handla, vilket du kan göra genom skapa skulder på mäklarhuset handelskonto. Men när man väljer ett sådant tillvägagångssätt är det avgörande att förstå riskerna och konsekvenserna av denna teknik.

Vi kommer att diskutera idén om upptagande av skuld på mäklarkontot i det här inlägget, tillsammans med eventuella fördelar och risker.

Kan du få skulder på ditt mäklarkonto?

Negativt saldo på ditt onlinehandelskonto kan skyddas - OctaFX
Det negativa saldot på ditt onlinehandelskonto kan skyddas – OctaFX onlinemäklare

Ja, du kan göra skulder på ditt mäklarkonto med hjälp av marginalhandel. Du kan låna pengar av din mäklare för att förbättra din köpkraft och potentiellt öka din vinst vid handel på marginal. I huvudsak är hävstångseffekt ett verktyg du använder för att öka vinsten på dina tillgångar.

Vad exakt innebär det att få skulder på ditt handelsmäklarkonto?

För att öka din köpkraft och potentiellt öka din vinst, kan du sätta dig i skuld på ditt mäklarhandelskonto genom att låna pengar från ditt mäklarbolag. Ett marginalkonto används vanligtvis, vilket gör att du kan låna pengar från mäklaren för att förvärva tillgångar. Din förmåga att låna pengar bestäms av värdet av de värdepapper du har på ditt konto. Din mäklare och villkoren i ditt marginalavtal kommer att avgöra vilken ränta du kommer att betala.

För erfarna handlare vill utnyttja sina positioner och kanske göra mer vinster, marginalhandel kan vara ett potent instrument. Men stora risker är också inblandade, så det måste göras försiktigt. Innan du ådrar dig skulder på ditt mäklarkonto är det viktigt att ha en tydlig förståelse för fördelarna och nackdelarna med marginalhandel och en genomtänkt handelsstrategi.

Handla mer än 3 500+ marknader från 0,0 pips spridda utan provisioner och professionella plattformar:

(Riskvarning: 79% av CFD-konton för privatkunder förlorar pengar)

Fördelar med att dra på sig skulder på ditt handelskonto

  1. Förbättrad köpkraft
  2. Flexibilitet
  3. Möjliga skattefördelar

Förbättrad köpkraft

En av de främsta fördelarna med att ta på sig skulder på mäklarkontot är att det kan förbättra din köpkraft, vilket gör att du kan ta större positioner på marknaden. Om dina affärer är lönsamma kan detta resultera i ökade inkomster.

Flexibilitet

Dessutom erbjuder marginalhandel mer flexibilitet och kapacitet att ta övergående handelschanser. Du kan snabbt gå in i och lämna positioner genom att låna pengar från din mäklare, kanske dra nytta av marknadsförändringar.

Möjliga skattefördelar

Räntan på marginallån kan ibland vara skattemässigt avdragsgill. Detta kan vara fördelaktigt för företagare som vill minska sina skatteplikter.

Risker att ådra sig skulder på ditt handelskonto

Risker med skuld på ett handelskonto
  1. Ökad risk
  2. Marginal samtal
  3. Räntekostnader

Ökad risk

Skuld kanske öka din riskexponering, en av de största riskerna med handel på ett mäklarkonto. Om marknaden inte är i linje med dig, kommer du snabbt att drabbas av betydande förluster som kan vara svåra att övervinna.

Marginal samtal

Du måste hålla en viss nivå av eget kapital på ditt konto när du handlar på marginal. Ett marginalanrop kan inträffa om värdet på ditt konto faller under denna tröskel, i så fall du skulle behöva lägga till mer pengar i handelskonto eller riskerar att få alla positioner avvecklade.

Räntekostnader

Marginallån har ofta bifogade ränteavgifter, och dessa kostnader kan monteras snabbt om du innehar positioner under lång tid. Detta kan minska dina handelsvinster och höja dina totala kostnader.

Handla mer än 3 500+ marknader från 0,0 pips spridda utan provisioner och professionella plattformar:

(Riskvarning: 79% av CFD-konton för privatkunder förlorar pengar)

Strategier för riskkontroll vid skuldsättning på mäklarkontot

När man ägnar sig åt marginalhandel är det avgörande att ha en en sund riskhanteringsstrategi på plats, med tanke på farorna med att ådra sig skulder på mäklarkontot. Här är några tips som hjälper dig hantera din risk effektivt:

  1. Använd stop-loss-order
  2. Öka portföljens mångfald
  3. Hantera din hävstångseffekt
  4. Skapa en handelsstrategi

Använd stop-loss-order

Stop-loss order stäng din position automatiskt om marknaden rör sig mot dig, vilket kan hjälpa dig att minska dina potentiella förluster.

Öka portföljens mångfald

diversifiering av din portfölj är en av de bästa riskkontrollstrategierna
Diversifiering av din portfölj är en av de bästa riskkontrollstrategierna

Genom att diversifiera din portfölj kan du sprida ut din risk och minska din exponering för någon specifik säkerhet eller bransch.

Hantera din hävstångseffekt

Det är avgörande att hantera din hävstång på ett klokt sätt och begränsa din riskexponering. Ett tillvägagångssätt för att uppnå detta är att bibehålla en bruttosoliditet som normalt inte är högre än 2:1.

Skapa en handelsstrategi

Du kan vara fokuserad och disciplinerad med en bra handelsplan och fatta bättre handelsbeslut som ett resultat.

Slutsats om skuld på ditt mäklarkonto

Skuld på ditt mäklarkonto – för- och nackdelar

För investerare som strävar efter att öka sin avkastning, marginalhandel kan vara ett kraftfullt instrument, men det är avgörande att förstå farorna och handelsprinciperna inblandade. Investerare kan låna pengar för att köpa aktier genom att skapa ett marginalkonto och bevara den nödvändiga nivån av eget kapital. Ändå är det viktigt att komma ihåg att om värdepapperens värde sjunker kan du bli tvungen att sätta in mer pengar eller stänga några öppna positioner. 

Regelverket och intresset och kostnaderna för marginalhandel bör också beaktas. Det är viktigt att inse att inte alla investerare bör ägna sig åt marginalhandel och att du bör ha tillräcklig expertis och kunskap om de faror som är förknippade med detta innan du gör det. Läs, förstå och följ alltid mäklarfirmans villkor och tillämpliga bestämmelser.

Handla mer än 3 500+ marknader från 0,0 pips spridda utan provisioner och professionella plattformar:

(Riskvarning: 79% av CFD-konton för privatkunder förlorar pengar)

Senast uppdaterad den 18 juni 2023 av Yuriy Kunets