Euroalue-kuva

Mikä on euroalue? – Määritelmä sijoittajille

Euroalue tarkoittaa taloudellista ja maantieteellistä aluetta, johon kuuluvat kaikki Euroopan (EU) maat, jotka käyttävät euroa kansallisena valuuttanaan. Euroopan unioni (EU) on kansainvälinen järjestö, joka yhdistää 27 Euroopan maata ja toteuttaa yhteistä talous-, sosiaali- ja turvallisuuspolitiikkaa. EU syntyi Maastrichtin sopimuksen pohjalta, joka tuli voimaan 1.11.1993.

Tällä sopimuksella pyritään parantamaan Euroopan poliittinen ja taloudellinen yhdentyminen luomalla yhteinen valuutta (euro), yhteinen ulkopolitiikka ja turvallisuus sekä yhteinen kansalaisuus maahanmuutto-, turvapaikka- ja oikeusasioissa tehtävän yhteistyön kautta. Vuonna 2012 EU sai Nobelin rauhanpalkinnon tunnustuksena järjestön pyrkimyksille edistää rauhaa ja demokratiaa Euroopassa.

Mitkä maat kuuluvat euroalueeseen?

Euroalue on maantieteellinen ja taloudellinen alue, johon kuuluvat kaikki EU-maat, jotka ovat ottaneet euron täysin kansalliseksi valuutakseen. Elokuusta 2020 alkaen euroalueen maita ovat mukana Itävalta, Belgia, Kypros, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Portugali, Slovakia, Slovenia ja. Euroalueella asuu noin 340 miljoonaa ihmistä.

Vuoden 1992 Maastrichtin sopimuksella luotiin euroalue ja tasoitti tietä yhteisen talous- ja rahaliiton luomiselle, johon sisältyi keskuspankkijärjestelmä, yhteinen valuutta ja yksi talousalue, euroalue. Kaikki EU-maat eivät ole euroalueen jäseniä. Jotkut valitsevat valuutan käytön ja pysyvät taloudellisesti riippumattomina. Euroalueeseen liittymisestä päättävien EU-maiden on täytettävä hintavakauden, luotettavan julkisen talouden, lähentymisvakauden ja valuuttakurssivakauden vaatimukset.

Euroalue ja historia selitetty

Euroalue on yksi maailman suurimmista talousalueista ja sen valuutta, euroa, pidetään likvideimpänä muiden alueiden valuutoihin verrattuna. Alueen valuutat kehittyvät edelleen ajan myötä, ja ne näkyvät yhä useammin monien keskuspankkien varannoissa. Sitä käytetään usein esimerkkinä trilemman tutkimuksessa, talousteoriassa, jonka mukaan kansakunnilla on kolme vaihtoehtoa määritellessään kansainvälistä rahapolitiikkaansa.

Euroalue on yksi yrityksistä yhdistää Eurooppa toisen maailmansodan jälkeen. Sodan loppuun mennessä, monissa Länsi-Euroopan maissa oli investoinut tiiviimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin siteisiin saavuttaakseen talouskasvua ja sotilaallista turvallisuutta sekä edistääkseen kestävää sovintoa Ranskan ja Saksan välillä. Vuonna 1992 Euroopan yhteisön (EU) maat allekirjoittivat Maastrichtin sopimus EU:n luomiseen. EU:n luomisella oli merkittävä vaikutus moniin alueisiin. Vaikka se on edistänyt poliittista koordinaatiota ja yhteistyötä laajemmassa mielessä, sillä on ollut konkreettisia vaikutuksia kansalaisoikeuksiin, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä talouspolitiikkaan.

Hyvä tietää!

Talouspolitiikassa mm. Maastrichtin sopimus tavoitteena on luoda yhteinen talous- ja rahaliitto keskuspankkijärjestelmän kanssa, Euroopan keskuspankki (EKP), jossa käytetään yhteistä valuuttaa (euroa).

Talouspolitiikassa mm. Maastrichtin sopimus tavoitteena on luoda yhteinen talous- ja rahaliitto keskuspankkijärjestelmän kanssa, Euroopan keskuspankki (EKP), jossa käytetään yhteistä valuuttaa (euroa).

Tätä varten sopimuksessa määrättiin pääoman vapaasta liikkuvuudesta jäsenmaiden välillä, keskuspankkien tiiviin yhteistyön vahvistaminen sekä jäsenmaiden talouspolitiikan johdonmukaisuus. Viimeinen askel oli euron käyttöönotto, rahapolitiikka ja sitten EKP.

Euroopan keskuspankki (EKP) Frankfurtissa

FAQ – Useimmat kysytyt kysymykset euroalueesta: 

Mitä tarkoittaa termi euroalue?

Termi "euroalue" tarkoittaa taloudellinen ja maantieteellinen alue, joka koostuu kaikista Euroopan unionin maista. Näiden maiden virallinen valuutta on euro.

Mikä loi euroalueen?

Euroopan unionin vuoden 1992 Maastrichtin sopimus johti yhteisen talous- ja rahoitusliiton rakenteeseen, joka muodostuu tyypillisestä talousläänistä, yhteisestä valuutasta ja keskuspankkijärjestelmästä, joka tunnetaan nimellä euroalue.

Kuinka monta kansakuntaa euroalueeseen kuuluu?

Euroalue koostuu 19 Euroopan unionin maasta, mutta kaikki Euroopan unionin maat eivät kuulu euroalueeseen. Jotkut maat päättävät käyttää omaa valuuttaansa ja ylläpitää taloudellista itsenäisyyttään.

Onko euroalueen maiden liittymiselle vaatimuksia?

Euroalueeseen kuuluvien Euroopan unionin maiden tulee täyttää hintavakauden, terveiden julkisten varojen, lähentymisen kestävyyden ja valuuttakurssien pysyvyyden vaatimukset.

Mikä on hyväksytty totuus euroalueesta ja sen valuutasta?

Euroaluetta pidetään yhtenä maailman suurimmista talousalueista. Euroalueen valuutta mitataan likvidiksi valuutaksi verrattuna muihin globaaleihin valuuttoihin. Ajan myötä euroalueen valuutan kehitys jatkuu ja sillä on näkyvämpi paikka useiden keskuspankkien varannoissa.

Katso muut artikkelimme valuuttakaupasta:

Viimeksi päivitetty 28. tammikuuta 2023, tekijä Arkady Müller