Eurozone-foto

Wat is de eurozone? – Definitie voor investeerders

De eurozone verwijst naar een economische en geografische regio die alle Europese (EU) landen omvat die de euro als hun nationale munteenheid gebruiken. De Europese Unie (EU) is een internationale organisatie die 27 Europese landen verenigt en een gemeenschappelijk economisch, sociaal en veiligheidsbeleid vaststelt. De EU is opgericht op basis van het Verdrag van Maastricht, dat op 1 november 1993 in werking is getreden.

Deze overeenkomst heeft tot doel de politieke en economische integratie van Europa te verbeteren door een gemeenschappelijke munteenheid (euro), een gemeenschappelijk buitenlands beleid en veiligheid, en een gemeenschappelijk burgerschap te creëren door middel van samenwerking op het gebied van immigratie, asiel en justitiële zaken. In 2012 ontving de EU de Nobelprijs voor de Vrede als erkenning voor de inspanningen van de organisatie om vrede en democratie in Europa te bevorderen.

Welke landen zitten in de eurozone?

de eurozone is een geografische en economische regio die alle EU-landen omvat die de euro volledig hebben geïntegreerd als hun nationale munteenheid. Vanaf augustus 2020 zijn de landen van de eurozone Oostenrijk, België, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. In de eurozone wonen ongeveer 340 miljoen mensen.

Het Verdrag van Maastricht van 1992 creëerde de eurozone en maakte de weg vrij voor het creëren van een enkele economische en monetaire unie met een centraal banksysteem, een enkele valuta en één economisch gebied, de eurozone. Niet alle EU-landen zijn lid van de eurozone. Sommigen kiezen ervoor om hun valuta te gebruiken en blijven financieel onafhankelijk. EU-landen die besluiten tot de eurozone toe te treden, moeten voldoen aan de eisen van prijsstabiliteit, betrouwbare overheidsfinanciën, convergentiestabiliteit en wisselkoersstabiliteit.

De eurozone en geschiedenis uitgelegd

De eurozone is een van de grootste economische regio's ter wereld en haar munteenheid, de euro, wordt beschouwd als de meest liquide in vergelijking met de valuta van andere regio's. Valuta's in de regio blijven in de loop van de tijd evolueren en worden steeds vaker aangetroffen in de reserves van veel centrale banken. Het wordt vaak als voorbeeld gebruikt bij de studie van het trilemma, een economische theorie die stelt dat landen drie alternatieven hebben bij het bepalen van hun internationaal monetair beleid.

De eurozone is een van de pogingen om Europa te verenigen na de Tweede Wereldoorlog. Tegen het einde van de oorlog hadden veel West-Europese landen geïnvesteerd in nauwere economische, sociale en politieke banden om economische groei en militaire veiligheid te bereiken en om duurzame verzoening tussen Frankrijk en Duitsland te bevorderen. In 1992 ondertekenden de landen van de Europese Gemeenschap (EU) het Verdrag van Maastricht om de EU te creëren. De oprichting van de EU had op veel terreinen een grote impact. Hoewel het politieke coördinatie en samenwerking in bredere zin heeft bevorderd, heeft het tastbare invloed gehad op burgerrechten, veiligheids- en defensiebeleid en economisch beleid.

Wat het economisch beleid betreft, heeft het Akkoord van Maastricht tot doel een gemeenschappelijke economische en monetaire unie tot stand te brengen met het centrale banksysteem, de Europese Centrale Bank (ECB), waarbij gebruik wordt gemaakt van één munteenheid (de euro).

Daartoe voorzag de overeenkomst in het vrije verkeer van kapitaal tussen de lidstaten, wat de nauwe samenwerking tussen centrale banken en de samenhang van het economisch beleid tussen de lidstaten versterkte. De laatste stap was de invoering van de euro zelf, samen met het monetaire beleid, en dan de ECB.

Zie onze andere artikelen over forex trading:

Laatst bijgewerkt op 14 maart 2022 door André Witzel