Eurozone-foto

Wat is de eurozone? – Definitie voor investeerders

De eurozone verwijst naar een economische en geografische regio die alle Europese (EU) landen omvat die de euro als hun nationale munteenheid gebruiken. De Europese Unie (EU) is een internationale organisatie die 27 Europese landen verenigt en een gemeenschappelijk economisch, sociaal en veiligheidsbeleid vaststelt. De EU is opgericht op basis van het Verdrag van Maastricht, dat op 1 november 1993 in werking is getreden.

Deze overeenkomst is gericht op verbetering de politieke en economische integratie van Europa door het creëren van een gemeenschappelijke munteenheid (euro), een gemeenschappelijk buitenlands beleid en veiligheid, en gemeenschappelijk burgerschap door samenwerking op het gebied van immigratie, asiel en justitie. In 2012 ontving de EU de Nobelprijs voor de vrede als erkenning voor de inspanningen van de organisatie om vrede en democratie in Europa te bevorderen.

Welke landen zitten in de eurozone?

de eurozone is een geografische en economische regio die alle EU-landen omvat die de euro volledig als hun nationale munteenheid hebben geïntegreerd. Vanaf augustus 2020 zijn de landen van de eurozone inbegrepen Oostenrijk, België, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. In de eurozone wonen ongeveer 340 miljoen mensen.

Het Verdrag van Maastricht van 1992 creëerde de eurozone en maakte de weg vrij voor het creëren van een enkele economische en monetaire unie met een centraal banksysteem, een enkele valuta en één economisch gebied, de eurozone. Niet alle EU-landen zijn lid van de eurozone. Sommigen kiezen ervoor om hun valuta te gebruiken en blijven financieel onafhankelijk. EU-landen die besluiten tot de eurozone toe te treden, moeten voldoen aan de eisen van prijsstabiliteit, betrouwbare overheidsfinanciën, convergentiestabiliteit en wisselkoersstabiliteit.

De eurozone en geschiedenis uitgelegd

De eurozone is een van de grootste economische regio's ter wereld, en zijn munteenheid, de euro, wordt beschouwd als de meest liquide in vergelijking met de valuta van andere regio's. Valuta's in de regio blijven in de loop van de tijd evolueren en worden steeds vaker aangetroffen in de reserves van veel centrale banken. Het wordt vaak als voorbeeld gebruikt bij de studie van het trilemma, een economische theorie die stelt dat landen drie alternatieven hebben bij het bepalen van hun internationaal monetair beleid.

De eurozone is een van de pogingen om Europa na de Tweede Wereldoorlog te verenigen. Tegen het einde van de oorlog, veel West-Europese landen had geïnvesteerd in nauwere economische, sociale en politieke banden om economische groei en militaire veiligheid te bereiken en duurzame verzoening tussen Frankrijk en Duitsland te bevorderen. In 1992 hebben de landen van de Europese Gemeenschap (EU) ondertekend het Verdrag van Maastricht om de EU te creëren. De oprichting van de EU had op veel gebieden een grote impact. Hoewel het politieke coördinatie en samenwerking in bredere zin heeft bevorderd, heeft het tastbare invloed gehad op burgerrechten, veiligheids- en defensiebeleid en economisch beleid.

Goed om te weten!

Bij het economisch beleid het Maastricht Akkoord streeft naar een gemeenschappelijke economische en monetaire unie met het centrale banksysteem, de Europese Centrale Bank (ECB), gebruikmakend van één enkele munteenheid (de euro).

Bij het economisch beleid het Maastricht Akkoord streeft naar een gemeenschappelijke economische en monetaire unie met het centrale banksysteem, de Europese Centrale Bank (ECB), gebruikmakend van één enkele munteenheid (de euro).

Daartoe voorzag de overeenkomst in het vrije verkeer van kapitaal tussen de lidstaten, waardoor de nauwe samenwerking tussen de centrale banken en de samenhang van het economisch beleid tussen de lidstaten werden versterkt. De laatste stap was de invoering van de euro, het monetaire beleid en dan de ECB.

Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt

FAQ – De meest gestelde vragen over de eurozone: 

Wat is de betekenis van de term eurozone?

De term "Eurozone" verwijst naar een economisch en geografisch gebied dat bestaat uit alle landen van de Europese Unie. De officiële munteenheid van deze landen is de euro.

Waardoor is de eurozone ontstaan?

Het Verdrag van Maastricht van de Europese Unie uit 1992 leidde tot de structuur van een gemeenschappelijke economische en financiële unie, bestaande uit een typisch economisch land, een gemeenschappelijke munteenheid en een centraal banksysteem dat bekend staat als de eurozone.

Uit hoeveel landen bestaat de eurozone?

De eurozone bestaat uit 19 landen in de Europese Unie, maar niet alle landen van de Europese Unie nemen deel aan de eurozone. Sommige landen besluiten hun eigen munteenheid te gebruiken en hun financiële autonomie te behouden.

Zijn er vereisten voor landen om te fuseren in het eurogebied?

Landen van de Europese Unie die ervoor kiezen om deel te nemen aan de eurozone, moeten voldoen aan eisen met betrekking tot prijsstabiliteit, gezonde publieke middelen, convergentieduurzaamheid en wisselkoersbestendigheid.

Wat is de algemeen aanvaarde waarheid over de eurozone en haar munteenheid?

De eurozone wordt beschouwd als een van de grootste economische regio's ter wereld. De valuta van het eurogebied wordt gemeten als een liquide valuta in vergelijking met andere wereldwijde valuta's. In de loop van de tijd blijft de valuta van het eurogebied zich ontwikkelen en neemt deze een prominentere plaats in in de reserves van verschillende centrale banken.

Zie onze andere artikelen over forex trading:

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2023 door Arkadi Müller