Eurozone-ảnh

Khu vực đồng tiền chung châu Âu là gì? - Định nghĩa cho nhà đầu tư

Khu vực đồng tiền chung châu Âu đề cập đến một khu vực kinh tế và địa lý bao gồm tất cả các quốc gia Châu Âu (EU) sử dụng đồng Euro làm tiền tệ quốc gia của họ. Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức quốc tế thống nhất 27 quốc gia châu Âu và thiết lập một chính sách kinh tế, xã hội và an ninh chung. EU được thành lập trên cơ sở Hiệp ước Maastricht, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 1993.

Thỏa thuận này nhằm cải thiện hội nhập chính trị và kinh tế của châu Âu bằng cách tạo ra một đồng tiền chung (Euro), một chính sách đối ngoại và an ninh chung, và quyền công dân chung thông qua hợp tác trong các vấn đề nhập cư, tị nạn và tư pháp. Năm 2012, EU đã được trao giải Nobel Hòa bình để ghi nhận những nỗ lực của tổ chức nhằm thúc đẩy hòa bình và dân chủ ở châu Âu.

Những quốc gia nào thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu?

Khu vực đồng tiền chung châu Âu là một khu vực địa lý và kinh tế bao gồm tất cả các quốc gia EU đã tích hợp đầy đủ đồng Euro làm tiền tệ quốc gia của họ. Kể từ tháng 8 năm 2020, các quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu bao gồm Áo, Bỉ, Síp, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Tây Ban Nha. Khoảng 340 triệu người sống trong khu vực đồng euro.

Hiệp ước Maastricht năm 1992 đã tạo ra Khu vực đồng tiền chung châu Âu và mở đường cho việc thành lập một liên minh kinh tế và tiền tệ duy nhất bao gồm hệ thống ngân hàng trung ương, một loại tiền tệ duy nhất và một khu vực kinh tế, khu vực đồng Euro. Không phải tất cả các nước EU đều là thành viên của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Một số chọn sử dụng tiền tệ của họ và vẫn độc lập về tài chính. Các nước EU quyết định gia nhập khu vực đồng euro phải đáp ứng các yêu cầu về ổn định giá cả, tài chính công đáng tin cậy, ổn định hội tụ và ổn định tỷ giá hối đoái.

Giải thích về khu vực đồng tiền chung châu Âu và lịch sử

Khu vực đồng euro là một trong những khu vực kinh tế lớn nhất thế giới và đồng tiền của nó, đồng euro, được coi là có tính thanh khoản cao nhất so với tiền tệ của các khu vực khác. Tiền tệ trong khu vực tiếp tục phát triển theo thời gian và ngày càng được nhìn thấy nhiều hơn trong kho dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương. Nó thường được sử dụng làm ví dụ trong nghiên cứu về bộ ba tiến thoái lưỡng nan, một lý thuyết kinh tế phát biểu rằng các quốc gia có ba lựa chọn thay thế khi xác định chính sách tiền tệ quốc tế của họ.

Khu vực đồng euro là một trong những nỗ lực nhằm thống nhất châu Âu sau Thế chiến II. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều nước Tây Âu đã đầu tư vào các mối quan hệ kinh tế, xã hội và chính trị chặt chẽ hơn để đạt được tăng trưởng kinh tế và an ninh quân sự cũng như thúc đẩy hòa giải lâu dài giữa Pháp và Đức. Năm 1992, các nước thuộc Cộng đồng Châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp ước Maastricht để tạo ra EU. Việc thành lập EU đã có tác động đáng kể đến nhiều lĩnh vực. Mặc dù nó đã thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác chính trị theo nghĩa rộng hơn, nhưng nó đã có những ảnh hưởng hữu hình đối với các quyền công dân, chính sách an ninh và quốc phòng cũng như chính sách kinh tế.

Tốt để biết!

Trong chính sách kinh tế, Hiệp định Maastricht nhằm mục đích tạo ra một liên minh kinh tế và tiền tệ chung với hệ thống ngân hàng trung ương, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), sử dụng một loại tiền tệ duy nhất (đồng euro).

Trong chính sách kinh tế, Hiệp định Maastricht nhằm mục đích tạo ra một liên minh kinh tế và tiền tệ chung với hệ thống ngân hàng trung ương, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), sử dụng một loại tiền tệ duy nhất (đồng euro).

Để đạt được mục tiêu này, thỏa thuận quy định về sự di chuyển vốn tự do giữa các nước thành viên, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các ngân hàng trung ương và sự gắn kết của các chính sách kinh tế giữa các nước thành viên. Bước cuối cùng là giới thiệu đồng euro, chính sách tiền tệ, và sau đó ECB.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt

FAQ – Những câu hỏi được hỏi nhiều nhất về Eurozone : 

Ý nghĩa của từ Eurozone là gì?

Thuật ngữ “Eurozone” đề cập đến một thuộc kinh tế Địa lý khu vực bao gồm tất cả các quốc gia của Liên minh châu Âu. Đồng tiền chính thức của các quốc gia này là Euro.

Điều gì đã tạo ra Eurozone?

Hiệp ước Maastricht năm 1992 của Liên minh châu Âu đã dẫn đến cấu trúc của một liên minh kinh tế và tài chính chung, bao gồm một khu vực kinh tế điển hình, đồng tiền chung và hệ thống ngân hàng trung ương được gọi là Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Có bao nhiêu quốc gia tạo nên Eurozone?

Khu vực đồng tiền chung châu Âu bao gồm 19 quốc gia trong Liên minh châu Âu, nhưng không phải tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đều tham gia vào khu vực đồng tiền chung châu Âu. Một số quốc gia quyết định sử dụng đồng tiền riêng và duy trì quyền tự chủ tài chính.

Có bất kỳ yêu cầu nào đối với việc sáp nhập các quốc gia trong khu vực đồng euro không?

Các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu chọn tham gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu phải đáp ứng các yêu cầu về ổn định giá cả, quỹ công lành mạnh, độ bền hội tụ và tính lâu dài của tỷ giá hối đoái.

Sự thật được chấp nhận về Eurozone và tiền tệ của nó là gì?

Eurozone được coi là một trong những khu vực kinh tế lớn nhất thế giới. Tiền tệ của khu vực đồng euro được đo lường như một loại tiền tệ thanh khoản so với các loại tiền tệ toàn cầu khác. Theo thời gian, tiền tệ của khu vực đồng euro tiếp tục phát triển và nó chiếm một vị trí nổi bật hơn trong dự trữ của một số ngân hàng trung ương.

Xem các bài viết khác của chúng tôi về giao dịch ngoại hối:

Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 28, 2023 bởi Arkady Müller