Zona euro-foto

Ce este zona euro? – Definiție pentru investitori

Zona euro se referă la o regiune economică și geografică care include toate țările europene (UE) care folosesc euro ca monedă națională. Uniunea Europeană (UE) este o organizație internațională care reunește 27 de țări europene și stabilește o politică economică, socială și de securitate comună. UE a fost creată pe baza Tratatului de la Maastricht, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.

Acest acord are ca scop îmbunătățirea integrarea politică și economică a Europei prin crearea unei monede comune (euro), a unei politici externe și de securitate comune și a cetățeniei comune prin cooperare în materie de imigrație, azil și chestiuni judiciare. În 2012, UE a primit Premiul Nobel pentru Pace ca recunoaștere a eforturilor organizației de a promova pacea și democrația în Europa.

Ce țări se află în zona euro?

Zona euro este o regiune geografică și economică care include toate țările UE care au integrat pe deplin euro ca monedă națională. Din august 2020, țările din zona euro includ Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. Aproximativ 340 de milioane de oameni trăiesc în zona euro.

Tratatul de la Maastricht din 1992 a creat zona euro și a deschis calea pentru crearea unei uniuni economice și monetare unice care să includă un sistem bancar central, o monedă unică și o zonă economică, zona euro. Nu toate țările UE sunt membre ale zonei euro. Unii aleg să-și folosească moneda și rămân independenți financiar. Țările UE care decid să adere la zona euro trebuie să îndeplinească cerințele privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice fiabile, stabilitatea convergenței și stabilitatea cursului de schimb.

Zona euro și istoria explicate

Zona euro este una dintre cele mai mari regiuni economice din lume și moneda sa, euro, este considerată cea mai lichidă în comparație cu moneda altor regiuni. Monedele din regiune continuă să evolueze de-a lungul timpului și sunt din ce în ce mai văzute în rezervele multor bănci centrale. Este adesea folosit ca exemplu în studiul trilemei, o teorie economică care afirmă că națiunile au trei alternative atunci când își determină politica monetară internațională.

Zona euro este una dintre încercările de unificare a Europei după cel de-al Doilea Război Mondial. Până la sfârșitul războiului, multe țări vest-europene a investit în legături economice, sociale și politice mai strânse pentru a obține creștere economică și securitate militară și pentru a promova o reconciliere de durată între Franța și Germania. În 1992, ţările Comunităţii Europene (UE) au semnat Tratatul de la Maastricht pentru a crea UE. Crearea UE a avut un impact semnificativ în multe domenii. Deși a promovat coordonarea și cooperarea politică într-un sens mai larg, a avut influențe tangibile asupra drepturilor civile, politicilor de securitate și apărare și politicii economice.

Bine de stiut!

În politica economică, Acordul de la Maastricht urmărește crearea unei uniuni economice și monetare comune cu sistemul bancar central, Banca Centrală Europeană (BCE), folosind o monedă unică (euro).

În politica economică, Acordul de la Maastricht urmărește crearea unei uniuni economice și monetare comune cu sistemul bancar central, Banca Centrală Europeană (BCE), folosind o monedă unică (euro).

În acest scop, acordul prevedea libera circulație a capitalurilor între țările membre, întărirea cooperării strânse între băncile centrale și coerența politicilor economice între țările membre. Pasul final a fost introducerea monedei euro, a politicii monetare și apoi BCE.

Banca Centrală Europeană (BCE) din Frankfurt

Întrebări frecvente – Cele mai puse întrebări despre zona euro: 

Care este sensul termenului de zonă euro?

Termenul „zona euro” se referă la un economic și geografic zonă formată din toate țările Uniunii Europene. Moneda oficială a acestor țări este euro.

Ce a creat zona euro?

Tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene din 1992 a condus la structura unei uniuni economice și financiare comune, care cuprinde un județ economic tipic, o monedă comună și un sistem bancar central cunoscut sub numele de zona euro.

Câte națiuni alcătuiesc zona euro?

Zona euro este formată din 19 țări din Uniunea Europeană, dar nu toate națiunile Uniunii Europene participă în zona euro. Unele țări decid să-și folosească propria monedă și să-și mențină autonomia financiară.

Există cerințe pentru ca țările să fuzioneze în zona euro?

Țările Uniunii Europene care aleg să participe la zona euro ar trebui să îndeplinească cerințele privind stabilitatea prețurilor, fondurile publice sănătoase, durabilitatea convergenței și permanența cursului de schimb.

Care este adevărul acceptat cu privire la zona euro și moneda ei?

Zona euro este considerată una dintre cele mai mari regiuni economice ale lumii. Moneda zonei euro este măsurată ca o monedă lichidă în comparație cu alte valute globale. În timp, moneda zonei euro continuă să se dezvolte și ocupă un loc mai proeminent în rezervele mai multor bănci centrale.

Vedeți celelalte articole ale noastre despre tranzacționarea valutară:

Ultima actualizare pe 28 ianuarie 2023 de către Arkady Müller