Net-rente-tarief-verschil-foto

Netto renteverschil

Netto renteverschil (NIRD) definitie

Het nettorenteverschil (NIRD) op de internationale geldmarkt (deviezen) is het verschil in de brutorentetarieven van de economieën van twee landen. Als een handelaar bijvoorbeeld op het NZD/USD-paar zou kopen, zou hij de Nieuw-Zeelandse valuta bezitten en de Amerikaanse valuta lenen. In dit geval zouden Nieuw-Zeelandse dollars met rente bij een Nieuw-Zeelandse bank kunnen worden gestort, terwijl een lening van een Amerikaanse bank voor hetzelfde theoretische bedrag kan worden aangegaan. Het netto renteverschil is het verschil in de betaalde en ontvangen rente na belastingen en toeslagen door een valutapaar aan te houden. Het net rente verschil is specifiek bedoeld voor gebruik op de valutamarkt.

Net Interest Rate Differential (NIRD) meet het verschil in de totale rentetarieven van twee valuta's op de valutamarkt. Het is het verschil tussen de rente die u verdient en de rente die u betaalt wanneer u handelt met een valutapaar, rekening houdend met vergoedingen, belastingen en andere vergoedingen. NIRD speelt een belangrijke rol bij het evalueren van de voordelen van carry trade van een valuta.

Carry trading is een strategie die door handelaren wordt gebruikt om te profiteren van verschillen in rentetarieven en kunnen profiteren van een toename van valutaparen als handelaren ze lange tijd gebruiken. Zelfs als de transactie rente genereert over het verschil in nettorentetarieven, kunnen spreadbewegingen in het onderliggende valutapaar gemakkelijk instorten (wat in de geschiedenis is gebeurd) en het rendement van carry-transacties tenietdoen, wat resulteert in verliezen.

Carry trading is nog steeds een van de meest populaire handelsstrategieën op de forexmarkt. De beste manier om eerst carry trades te implementeren, is om te beslissen welke valuta's hoge opbrengsten bieden en welke lage opbrengsten bieden. De meest populaire transacties zijn de aankoop van valutaparen zoals AUD/JPY en NZD/JPY, aangezien deze meestal zeer hoge rentespreads hebben.

Het netto renteverschil (NIRD) en carry-transacties

NIRD is het bedrag dat een belegger kan verwachten te verdienen met carry trades. Stel dat een belegger 1.000 USD leent en deze omzet in Britse ponden om Britse obligaties te kopen. Als het rendement op de gekochte obligatie 7% is en het equivalente rendement op Amerikaanse obligaties 3% is, is de IRD 4% of 7% minus 3%. Deze winst wordt alleen gerealiseerd als de dollarkoers constant is.

Een van de grootste risico's van deze strategie is de onzekerheid van wisselkoersschommelingen. In dit voorbeeld, als het Britse pond in waarde daalt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, kan de handelaar verliezen. Handelaren kunnen ook een hefboomwerking gebruiken in de 10:1-verhouding om hun winstpotentieel te vergroten. Als een belegger een hefboomwerking had gebruikt in een verhouding van 10:1, had hij een rendement van 40% kunnen behalen. Hefboomwerking kan echter ook tot grote verliezen leiden als zich aanzienlijke wisselkoersschommelingen voordoen ten opzichte van de transactie.

FAQ – De meest gestelde vragen over Netto Renteverschil: 

Wat is het netto renteverschil?

De NIRD of Net Interest Rate Differential verwijst naar het verschil tussen de rentetarieven van twee valuta's, die vaak worden gebruikt in de forexmarkt. Het meet het verschil tussen betaalde rente en verdiende rente wanneer de positie van het valutapaar wordt aangehouden na verrekening van belastingen, toeslagen en andere kosten.

Wat is de rol van het NIRD in de handel?

Het nettorenteverschil speelt een cruciale rol bij het beoordelen van de intrinsieke waarde van een valutahandel. De NIRD is het bedrag dat de handelaar kan verwachten te verdienen met een carry-trade.

Waar wordt de NIRD gebruikt?

Het nettorenteverschil is voornamelijk bedoeld voor gebruik op valutamarkten. Forextraders gebruiken NIRD bij het doorsturen van de prijzen van wisselkoersen. Afhankelijk van de consistentie van rentetarieven, kan een handelaar toekomstige wisselkoersen tussen valutaparen schatten. Handelaren kunnen NIRD gebruiken om de premies of afwaarderingen vast te stellen op wisselkoersfuturescontracten voor de huidige markt. NIRD wordt ook vaak gebruikt in vastrentende en kredietmarkten, waardoor beleggers aanzienlijk worden geholpen bij het meten van het verschil tussen twee effecten in termen van hun rentetarieven.

Zie onze andere artikelen over forex trading: