Hình ảnh bảo hiểm rủi ro ngoại hối

Định nghĩa hàng rào ngoại hối – Giải thích cho người mới bắt đầu

Hầu hết các nhà đầu tư và thương nhân tìm kiếm các chiến lược để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn khi bắt đầu đầu tư. Phòng ngừa rủi ro ngoại hối là một trong những chiến lược bạn có thể sử dụng. Định nghĩa về phòng ngừa rủi ro ngoại hối là một giao dịch được thực hiện để bảo vệ một vị thế hiện có hoặc tiềm năng khỏi những biến động tỷ giá hối đoái không mong muốn. Có hai chiến lược phòng ngừa rủi ro chính trong thị trường Ngoại hối. Chiến lược đầu tiên là thực hiện các vị trí đối lập trong cùng một cặp tiền tệ.

Ví dụ: nếu một nhà đầu tư có một vị thế mua EUR/USD, thì người đó sẽ đồng thời bán khống số tiền tương tự bằng EUR/USD. Chiến lược thứ hai là các nhà đầu tư sử dụng các quyền chọn như quyền chọn bán nếu nhà đầu tư muốn đi cùng với cặp tiền tệ. Bảo hiểm rủi ro ngoại hối cung cấp sự bảo vệ ngắn hạn và chỉ có thể cung cấp sự bảo vệ hạn chế khi sử dụng các tùy chọn.

cân bằng

Bảo hiểm rủi ro ngoại hối được sử dụng bởi nhiều người tham gia thị trường, bao gồm các nhà đầu tư, thương nhân và các công ty. Việc sử dụng phòng ngừa rủi ro tiền tệ một cách thích hợp có thể bảo vệ bất kỳ ai nắm giữ vị thế mua trong một cặp tiền tệ hoặc muốn giao dịch lâu dài trong tương lai khỏi nguy cơ suy giảm vị thế. Ngoài ra, một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có vị thế bán trong một cặp tiền tệ có thể sử dụng bảo hiểm rủi ro tiền tệ để bảo vệ khỏi rủi ro tăng giá.

Định nghĩa phòng ngừa rủi ro ngoại hối: Phòng ngừa rủi ro ngoại hối là gì?

Bảo hiểm rủi ro ngoại hối là một cách để giảm thiểu và giảm mức độ rủi ro hiện tại của bạn đối với các loại rủi ro khác nhau

Tự bảo hiểm rủi ro là quá trình của giảm tiếp xúc với rủi ro của bạn bằng cách mua hoặc bán các công cụ tài chính để bù đắp hoặc cân bằng vị thế hiện tại của bạn. Trên thị trường ngoại hối, bảo hiểm rủi ro là một chiến lược để giảm rủi ro biến động tỷ giá hối đoái bất lợi. Bảo hiểm rủi ro ngoại hối là một cách để giảm thiểu và giảm mức độ rủi ro hiện tại của bạn đối với các loại rủi ro khác nhau. Bạn dùng bảo hiểm rủi ro ngoại hối để bảo vệ vị thế của bạn khỏi nguy cơ mất mát.

Bảo hiểm rủi ro là một biện pháp phòng thủ ngắn hạn các nhà giao dịch có thể sử dụng khi họ lo lắng về những tin tức nguy hiểm hoặc các sự kiện bất ngờ trong nền kinh tế toàn cầu hoặc các chính sách có thể gây ra biến động trên thị trường tiền tệ. Nhiều người tham gia thị trường ngoại hối sử dụng các công cụ có sẵn một cách chiến lược để bù đắp các biến động giá bất lợi.

Tuy nhiên, phòng ngừa rủi ro không đảm bảo lợi nhuận bổ sung hoặc cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn khỏi rủi ro và tổn thất. Có một số linh hoạt trong việc giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa các kinh doanh ngoại hối tiến trình. Cũng cần lưu ý rằng bảo hiểm rủi ro thường phù hợp cho giao dịch dài hạn.

Các phương pháp phòng ngừa rủi ro giao dịch tiền tệ chính là hợp đồng giao ngay, tùy chọn ngoại hối, và tương lai tiền tệ. Hợp đồng giao ngay là một giao dịch tùy chỉnh được tạo bởi một nhà giao dịch. Hợp đồng giao ngay không phải là công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ hiệu quả nhất vì thời gian giao hàng ngắn (2 ngày). Các hợp đồng giao ngay thông thường thường là lý do tại sao các nhà giao dịch cần bảo hiểm rủi ro.

Quyền chọn ngoại hối là một trong những phương pháp bảo hiểm rủi ro tiền tệ phổ biến nhất. Giống như quyền chọn đối với các loại chứng khoán khác, trao đổi tiền tệ trao cho người mua quyền, chứ không phải nghĩa vụ, mua và bán một cặp tiền tệ với tỷ giá hối đoái cố định vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Các chiến lược thay thế như thanh dài, siết cổ dài và chuỗi tăng hoặc giảm có thể hạn chế khả năng thua lỗ của một giao dịch cụ thể.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro ngoại hối

nhà giao dịch ngoại hối sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro

Bảo hiểm rủi ro ngoại hối là một chiến lược để bảo vệ vị trí cặp tiền tệ của bạn khỏi các biến động rủi ro. Đây thường là một hình thức bảo vệ ngắn hạn khi các nhà giao dịch lo ngại về tin tức hoặc sự kiện gây ra biến động trên thị trường ngoại hối. Khi nói phòng ngừa rủi ro cho các cặp tiền tệ theo cách này, chúng ta có thể phân biệt hai chiến lược liên quan. Một là phòng hộ bằng cách thực hiện các vị trí khác nhau trong cùng một cặp tiền tệ, và cách khác là mua quyền chọn tiền tệ.

Một hàng rào bảo vệ hoàn toàn vị trí hiện có

Các nhà giao dịch tiền tệ có thể tạo “hàng rào” bảo vệ các vị trí hiện tại của họ khỏi biến động giá bất lợi của cặp tiền tệ bằng cách nắm giữ đồng thời các vị trí ngắn và dài trong cùng một cặp tiền tệ. Loại chiến lược phòng ngừa rủi ro này được gọi là "phòng ngừa rủi ro hoàn hảo" vì nó loại bỏ tất cả rủi ro và phần thưởng tiềm năng liên quan đến giao dịch trong khi phòng ngừa rủi ro đang hoạt động.

Việc bán một cặp tiền tệ với vị thế mua có vẻ kỳ lạ, nhưng nó phổ biến hơn bạn nghĩ vì hai giao dịch đối nghịch nhau sẽ thưởng cho nhau. Loại “hàng rào” này thường xảy ra khi một nhà giao dịch nắm giữ một Dài hoặc là vị trí ngắn như một giao dịch mua và thay vì đóng cửa, hãy bắt đầu giao dịch đối ứng để tạo ra một hàng rào ngắn hạn trước những tin tức có ý nghĩa hoặc các sự kiện kinh tế quan trọng.

Thật thú vị, các nhà môi giới ngoại hối của Hoa Kỳ không cho phép loại phòng ngừa rủi ro này. Thay vào đó, các công ty thương mại sự cân bằng hai giao dịch và xem xét một vị trí đối diện như một vị trí “đóng”. Tuy nhiên, tác động của các giao dịch được bù trừ và phòng ngừa rủi ro gần như giống hệt nhau.

Một chiến lược phòng ngừa rủi ro đơn giản

Tốt để biết!

Chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền tệ đơn giản cho phép nhà giao dịch mở một vị thế đối diện với giao dịch hiện tại. Ví dụ: nếu bạn đã có một vị thế mua trong một cặp tiền tệ như EUR / USD, bạn có thể mở một vị thế bán trong cùng một cặp tiền tệ. Đây còn được gọi là bảo hiểm rủi ro trực tiếp.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền tệ đơn giản cho phép nhà giao dịch mở một vị thế đối diện với giao dịch hiện tại. Ví dụ: nếu bạn đã có một vị thế mua trong một cặp tiền tệ như EUR / USD, bạn có thể mở một vị thế bán trong cùng một cặp tiền tệ. Đây còn được gọi là bảo hiểm rủi ro trực tiếp.

Một vị thế ngoại hối đề cập đến đối với cam kết của nhà giao dịch hoặc tiếp xúc với một cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Một giao dịch hiện đang tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ được gọi là giao dịch mở, trong khi giao dịch đã ngừng gần đây được gọi là giao dịch đóng. Lãi hoặc lỗ của một giao dịch chỉ có thể được thực hiện sau khi giao dịch được đóng lại.

MỘT vị trí dài là khi một nhà giao dịch kỳ vọng một loại tiền tệ sẽ tăng giá trị và sau đó mua trước rồi bán với giá cao hơn. Một vị trí ngắn là khi một nhà giao dịch kỳ vọng giá của một loại tiền tệ sẽ giảm và sau đó bán loại tiền này trước để mua sau với giá thấp hơn.

Nếu bạn giữ vị thế thị trường ban đầu của mình trong trường hợp xu hướng đảo ngược, lợi tức ròng của bạn đối với phòng ngừa rủi ro trực tiếp bằng không. Bạn có thể chấp nhận thua lỗ bằng cách đóng giao dịch nếu bạn chưa bảo vệ vị thế của mình. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định sử dụng phòng ngừa rủi ro, bạn có thể kiếm tiền trong giao dịch thứ hai vì biến động thị trường đi ngược lại giao dịch đầu tiên của bạn.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro này được gọi là phòng ngừa rủi ro hoàn hảo bởi vì nó loại bỏ tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch trong khi phòng ngừa rủi ro đang hoạt động. Nhưng điều này cũng loại trừ tất cả các lợi ích có thể có.

Nhiều chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền tệ

Thương nhân chứng khoán tại nơi làm việc

Trong chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền tệ, một nhà giao dịch chọn hai cặp tiền tệ có liên quan tích cực, GBP/USD và EUR/USD, sau đó vào vị thế trong cả hai cặp nhưng theo hướng ngược lại.

Ví dụ: giả sử bạn có một vị thế bán bằng EUR/USD nhưng quyết định đảm bảo vị thế USD của mình bằng cách mở một vị thế mua bằng GBP/USD. Nếu đồng euro giảm so với đồng đô la, thì vị thế mua GBP/USD sẽ bị mất.

Tuy nhiên, nó sẽ giảm với mức tăng của vị thế EUR/USD. Nếu đồng đô la Mỹ giảm, hàng rào sẽ bù đắp cho sự mất mát của vị trí ngắn.

Tuy nhiên, nếu bạn tìm hiểu kỹ về mức độ tiếp xúc với đồng đô la trong ví dụ trên, bạn có thể mở các vị trí ngắn hạn bằng đồng bảng Anh và các vị trí dài bằng đồng euro. Do đó, việc bảo hiểm rủi ro bằng nhiều loại tiền tệ sẽ mang lại những rủi ro riêng.

Một hàng rào ngoại hối bảo vệ một phần vị thế hiện tại

Các nhà giao dịch tiền tệ có thể tạo “hàng rào” để bảo vệ một phần các vị thế giao dịch hiện tại khỏi biến động giá không mong muốn trong các cặp tiền tệ. Chiến lược này được gọi là “phòng ngừa rủi ro không hoàn hảo” bởi vì nó thường chỉ loại bỏ một số rủi ro liên quan đến giao dịch và cả một số phần thưởng tiềm năng.

Tốt để biết!

Một nhà giao dịch mua một cặp tiền tệ để tạo ra một hàng rào không hoàn hảo có thể mua một hợp đồng quyền chọn bán để giảm thiểu rủi ro thấp. Ngược lại, một nhà giao dịch bán khống một cặp tiền tệ có thể mua hợp đồng quyền chọn mua để giảm thiểu rủi ro tăng giá.

Công dụng của phòng ngừa rủi ro ngoại hối

nghiên cứu điển hình

Điều quan trọng cần nhớ là phòng hộ không phải là một chiến lược kiếm tiền. Bảo hiểm rủi ro ngoại hối là về bảo vệ khỏi mất mát, không tạo ra lợi nhuận. Ngoài ra, hầu hết các động thái phòng ngừa rủi ro được thiết kế để loại bỏ một số rủi ro, vì chi phí phòng ngừa rủi ro có thể lớn hơn lợi nhuận sau một thời gian cụ thể.

Ví dụ, giả sử một công ty Nhật Bản muốn bán thiết bị cho Đô la Mỹ. Trong trường hợp đó, nó có thể bảo vệ một phần giao dịch bằng cách chọn quyền chọn tiền tệ có lợi nếu đồng Yên Nhật tăng giá trị so với đồng đô la. Nếu giao dịch không được phòng hộ và đồng đô la mạnh lên hoặc ổn định so với đồng yên, công ty chỉ chịu chi phí của quyền chọn. Nếu đồng đô la suy yếu, sàn giao dịch có thể bù đắp một số khoản lỗ phát sinh để hoàn trả doanh thu bán hàng.

Ngoài ra, nếu các ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ trả lại một phần thu nhập của họ ở châu Âu, họ có thể đảm bảo một phần lợi nhuận kỳ vọng của họ như là một lựa chọn. Vì giao dịch được lên kế hoạch là bán đồng euro và mua đô la Mỹ nên ngân hàng đầu tư sẽ mua quyền chọn bán đồng euro. Công ty khóa trường hợp xấu nhất giá cho một giao dịch sắp tới bằng cách mua một quyền chọn bán. Như trong ví dụ về công ty Nhật Bản, nếu đồng tiền cuối cùng vượt quá giá thực hiện, công ty không thực hiện quyền chọn và chỉ thương lượng trên thị trường mở. Chi phí bảo hiểm rủi ro là chi phí của quyền chọn bán. Không phải tất cả các nhà môi giới bán lẻ đều cho phép bảo hiểm rủi ro trên nền tảng của họ. Nghiên cứu nhà môi giới bạn sử dụng trước khi bắt đầu giao dịch.

Câu hỏi thường gặp – Các câu hỏi được hỏi nhiều nhất về bảo hiểm rủi ro ngoại hối:

Hàng rào ngoại hối có nghĩa là gì?

Hàng rào ngoại hối là một thỏa thuận được thực hiện để bảo vệ một vị thế hiện có hoặc có thể dự đoán trước sự thay đổi không cần thiết của tỷ giá hối đoái.

Làm thế nào là một hàng rào ngoại hối hữu ích cho tôi?

Bạn có thể sử dụng hàng rào ngoại hối ở nhiều thị trường khác nhau. Nếu bạn là thương nhân, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi rủi ro giảm giá bằng cách phòng ngừa rủi ro hợp lý cho các cặp ngoại tệ. Nếu bạn không có đủ cặp ngoại tệ, bạn có thể tự bảo vệ mình trước rủi ro tăng giá.

Làm cách nào tôi có thể kiếm tiền bằng cách sử dụng hàng rào ngoại hối?

Không, trong khi giao dịch ngoại hối, trước tiên bạn nên hiểu rằng hàng rào ngoại hối không nhằm mục đích kiếm tiền. Nó được định sẵn để bảo vệ bạn khỏi thua lỗ, không phải để kiếm lợi nhuận.

Ai là ứng cử viên phù hợp để sử dụng hàng rào ngoại hối?

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối phù hợp cho các nhà giao dịch, Nhà đầu tư và công ty, cũng như cho các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường.

Làm cách nào để tôi có thể thực hiện giao dịch phòng ngừa rủi ro của mình có lãi?

Các lựa chọn ngoại tệ là cách tốt nhất để làm cho giao dịch phòng ngừa rủi ro của bạn có hiệu quả về chi phí. Chúng cũng là cách bảo hiểm rủi ro phổ biến nhất.

Tôi có thể phòng ngừa rủi ro cho giao dịch của mình trên tất cả các nền tảng giao dịch không?

Việc sử dụng phòng ngừa rủi ro ngoại hối phụ thuộc vào nhà môi giới ngoại hối mà bạn chọn, vì tất cả các nhà môi giới bán lẻ không cho phép phòng ngừa rủi ro trên nền tảng giao dịch của họ. Chọn một nhà môi giới cho phép bạn bảo vệ giao dịch của mình trước khi bắt đầu giao dịch.

Cập nhật lần cuối vào Tháng Hai 17, 2023 bởi Andre Witzel