Renteverschil-beeld

Interest Rate Differential (IRD) definitie voor investeerders

Interest Rate Differential (IRD) meet het verschil in rentetarieven tussen twee vergelijkbare op rente gebaseerde activa. In de forexmarkt is het het verschil tussen twee valuta's in een handelspaar. Als de rente in de ene valuta 3% is en de rente in de andere valuta 1%, dan is het renteverschil 2%. Het gebruik van renteverschillen is met name belangrijk op de valutamarkt voor waarderingsdoeleinden.

Als u een valuta koopt die 3% betaalt voor een valuta die 1% betaalt, ontvangt u het verschil als dagelijkse rentebetaling. Dit staat bekend als een carry-trade waarbij de winst wordt gehandhaafd door een verschil in rentetarieven. Valutahandelaren gebruiken IRD's bij het instellen van wisselkoersen voor futures. Op basis van rentepariteit kunnen handelaren toekomstige wisselkoersverwachtingen tussen de twee valuta's creëren en premies of kortingen invoeren in futurescontracten tegen de huidige marktkoersen. Interest Rate Differential (IRD) meet eenvoudig het verschil in rentetarieven tussen twee verschillende instrumenten. IRD's worden het meest gebruikt in vastrentende, valuta- en kredietmarkten. IRD speelt ook een belangrijke rol bij de berekening van carry trade.

Renteverschil (IRD) uitgelegd

Interest Rate Differential (IRD) meet het rentecontrast tussen twee activa die gewoonlijk dezelfde rentevoet hebben. Valutahandelaren gebruiken renteverschillen bij het bepalen van de wisselkoersen van futures. Op basis van rentepariteit kunnen handelaren toekomstige wisselkoersverwachtingen tussen de twee valuta's creëren en premies of kortingen invoeren in futurescontracten tegen de huidige marktkoersen.

Simpel gezegd, IRD meet het verschil in rentetarieven tussen twee effecten. Als de ene obligatie 5% oplevert en de andere 3%, dan is de IRD 2 procentpunten of 200 basispunten. IRD-berekeningen worden het meest gebruikt voor vastrentende transacties, valutatransacties en leningafwikkelingen. De IRD van de woningmarkt wordt gebruikt om het verschil te verklaren tussen de rente die wordt aangegeven op de dag dat de hypotheeklening wordt vooruitbetaald en de rente van de bank.

Op de valutamarkt verwijst het renteverschil (IRD) naar het verschil in rentetarieven tussen twee exacte rentevaluta's. Op de spotmarkt betekent dit het verschil in paarkoersen.

Als de Australische dollar bijvoorbeeld een rente van 4,50% heeft en de Japanse yen een rente van 0,10%, dan is het verschil in rente tussen de twee 4,40%. IRD is een van de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van carry-transacties.

IRD's zijn ook een belangrijk onderdeel van carry trading, een handelsstrategie die leent tegen lagere rentetarieven en het rendement belegt in activa die een hoger rendement bieden. Vrachthandel omvat vaak het lenen in een valuta met een lage rente en het vervolgens omzetten van het geleende bedrag in een andere, hoger renderende valuta.

Lees meer artikelen over forex trading:

Laatst bijgewerkt op 14 maart 2022 door André Witzel